small pl CAMK logo

Karolina Bąkowska

Karolina Bąkowska 's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 102

Tel. : +48 223296102

E-mail: bakowska@camk.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe dotyczą gwiazd kataklizmicznych, układów podwójnych zaćmieniowych, obserwacji fotometrycznych i spektroskopowych.