small pl CAMK logo

Chandra Shekhar Saraf

Chandra Shekhar Saraf's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-5149-4042

Pokój: 6/7

Tel. :

E-mail: cssaraf@camk.edu.pl

E-mail prywatny: cshekhar2707@gmail.com

Chandra Shekhar Saraf jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorami jego pracy doktorskiej jest prof. Michał Chodorowski z CAMK i prof. Paweł Bielewicz z NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych).


W swojej pracy doktorskiej skupia się na roli różnych błędów systematycznych w testowaniu modeli kosmologicznych przy użyciu korelacji wzajemnej między potencjałem grawitacyjnym soczewkującym mikrofalowe promieniowanie tła a obiektami odwzorowującymi wielkoskalową strukturę Wszechświata, takimi jak galaktyki i kwazary.


Chandra brał udział w kilku projektach badawczych:

 • w swoim pierwszym projekcie pracował nad korelacją wzajemną pomiędzy potencjałem soczewkującym mikrofalowe promieniowanie tła otrzymanym z danych z satelity Planck a fotometrycznymi katalogami galaktyk z Herschel Extragalactic Legacy Project, w celu przetestowania poprawności standardowego modelu kosmologicznego (ΛCDM),

 • obecnie bada wpływ różnych błędów systematycznych na statystyki używane do testowania modeli kosmologicznych poprzez symulacje Monte Carlo. Projekt ten koncentruje się na przewidywaniach badań korelacji wzajemnej, które będą prowadzone w ramach nadchodzących przeglądów galaktyk i eksperymentów CMB. Projekt ten jest nadzorowany przede wszystkim przez prof. Pawła Bielewicza,

 • aktualnie zajmuje się on również wykonywaniem analitycznych obliczeń momentów rozkładu prędkości par galaktyk w Eulerowskiej teorii perturbacji. Praca ta prowadzona jest z prof. Michałem Chodorowskim.


Oprócz powyższego zajmuje stanowisko młodszego asystenta w Dark Energy Science Collaboration (DESC) w Vera C. Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST).


Zainteresowania naukowe
 • zrozumienie roli błędów systematycznych wpływającej na przeglądy galaktyk i ich wpływu na testowanie różnych modeli kosmologicznych, w tym standardowego modelu kosmologicznego (ΛCDM), modeli ciemnej energii i teorii zmodyfikowanej grawitacji,
 • zrozumienie efektów i cech obserwacyjnych różnych teorii grawitacji w skalach astrofizycznych,
 • optymalna rekonstrukcja potencjału soczewkującego CMB dla danych z przyszłych
 • sperymentów mierzących polaryzację i temperaturę CMB,
 • grupowanie się galaktyk i efekty zniekształceń przesunięcia ku czerwieni,
 • niehomogeniczne modele kosmologii i ich znaczenie obserwacyjne.

Stopnie i tytuły naukowe
 • 2018: Tytuł magistra z fizyki, Savitribai Phule Pune University, Pune (Indie).
 • 2015: Licencjat z fizyki, Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara (Indie).