small pl CAMK logo

Katarzyna Drozd

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 14B

Tel. : +48 223296168

E-mail: kdrozd@camk.edu.pl