small pl CAMK logo

Marzena Makuła

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. finansowo-administracyjnych projektu naukowego astrocent

Zakład: Astrocent (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

E-mail: mmakula@camk.edu.pl

O mnie: