small pl CAMK logo

Mohammad Hassan Naddaf Moghaddam

Mohammad Hassan Naddaf Moghadd's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-7604-9594

Pokój: 14C

Tel. : +48 223296165

Personal website: https://sites.google.com/view/naddaf/home


E-mail: naddaf@camk.edu.pl

Mohammad-Hassan Naddaf (محمدحسن نداف) jest doktorantem afiliowanym z Centrum Fizyki Teoretycznej (CFT; Warszawa), jego główną jednostką, oraz z Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK; Warszawa). Pracuje pod kierunkiem prof. Bożeny Czerny (w ramach finansowanego przez NCN grantu MAESTRO, „Ograniczenia na własności ciemnej energii w oparciu o obserwacje aktywnych galaktyk”,2017/26/A/ST9/00756, którego celem jest wykorzystanie kwazarów w kosmologii w celu określenia stałej kosmologicznej H0).


Jego badania podczas studiów doktoranckich koncentrują się wokół aktywnych jąder galaktyk (AGN), z naciskiem na numeryczne modelowanie dynamiki materii w AGN-ach, która powoduje poszerzenie linii emisyjnych w ich widmach, znanych jako Broad Line Region (BLR). Główny pomysł wywodzi się z nie ad hoc, teoretycznie uzasadnionego, jednowymiarowego (1D) modelu analitycznego opracowanego przez Czerny & Hryniewicza (Failed radiatively accelerated dusty outflow: FRADO; 2011) prowadzącego do powstania nisko zjonizowanej części BLR.


Tematem jego pracy doktorskiej (obecnie w przygotowaniu) jest promieniście napędzane pyłowe przyśpieszenie materiału z dysku akrecyjnego, dla którego Mohammad-Hassan opracował zaawansowany kod numeryczny w dwu i pół wymiarach, 2.5D, (jeszcze nie dostępny publicznie) w kontekście niehydrodynamicznym i z uwzględnieniem dynamiki od pojedynczej chmury. Wyniki przedstawiono w następujących artykułach:

  • „BLR size in Realistic FRADO Model: The Role of Shielding Effect” (Naddaf et al., 2020, FrASS) na temat pomyślnego wstępnego testu 2.5D FRADO z zależnością promień-jasność,
  • „The Picture of BLR in 2.5D FRADO: Dynamics and Geometry” (Naddaf et al. 2021, ApJ) o dynamicznych i geometrycznych cechach nisko zjonizowanego BLR z kodu 2.5D zgodnych z obserwacjami,
  • „Radiation pressure on dust explaining the low ionized broad emission lines in AGN” (Naddaf & Czerny, 2022, A&A) na temat kształtu profili linii emisyjnych z kodu 2.5D zgodnych z obserwacjami.


Istnieją również dwa kolejne artykuły oparte na wynikach kodu 2.5D FRADO:

  • „Nonthermal emission due to disk-clouds collisions in BLR” (Muller, Naddaf et al., 2022, ApJ), a, jako wynik współpracy ze stypendystami Czeskiej Akademii Nauk,
  • „Dusty-wind as a model for broad absorption line quasars” (Naddaf et al., wysłany do A&A,), jako zakończenie grantu przyznanego w konkursie dla młodych naukowców w 2022 roku przez CFT.


Zainteresowania badawcze
  • aktywne galaktyki (głównie kwazary),
  • widma obserwacyjne AGN-ów,
  • modelowanie numeryczne w astrofizyce,
  • data science i big data.

Tytuły i stopnie