small pl CAMK logo

Samaresh Mondal

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 104

Tel. : +48 223296104

Personal website: https://smondal9.wixsite.com/sam1


E-mail: smondal@camk.edu.pl

Samaresh Mondal jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Profesor Agata Różańska jest promotorem jego pracy doktorskiej.


W swoich badaniach w ramach pracy doktorskiej koncentruje się on głównie na analizie rentgenowskich obserwacji galaktycznych i poza galaktycznych źródeł punktowych. W celu zrozumienia fizycznych właściwości tych źródeł, stosuje on techniki analizy spektralnej i czasowej obserwacji w promieniowaniu rentgenowskim oraz symulacje numerczyne.


Jego najnowsze badania można znaleźć w następujących artykułach naukowych:

  • Spectral state transitions in Circinus ULX5 (A&A, 2021, DOI).
  • Evidence for Fe Kalpha line and soft X-ray lag in NGC 7456 ULX-1 (MNRAS, 2021, DOI)