small pl CAMK logo

Sumanta Kumar Sahoo

Sumanta Kumar Sahoo's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-2428-0863

Pokój: 14C

Tel. : +48 223296165

E-mail: sumanta@camk.edu.pl

E-mail prywatny: sumanta.kumar27@gmail.com

Sumanta Kumar Sahoo jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Temat jego rozprawy doktorskiej to „Asterosejsmologia pulsujących gorących gwiazd subkarłów B (sdBV) przy użyciu danych kosmicznych TESS i Gaia” (ang. "Asteroseismology of pulsating hot subdwarf B (sdBV) stars using TESS and Gaia space data"). Promotorem jego pracy doktorskiej jest dr hab. Andrzej Baran (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego).


Sumanta jest zaangażowany w dwa granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce, projekt SONATA BIS „Demistyfikacja gorących podkarłów typu B z użyciem danych satelitarnych KEPLER, TESS oraz GAIA.” (2017/26/E/ST9/00703) oraz projekt OPUS „Ewolucja i pas niestabilności gorących podkarłów w dwóch starych gromadach otwartych” (2017/25/B/ST9/02218). Kierownikiem obu grantów jest dr hab. Baran.


Listę i linki do jego publikacji można znaleźć na platformach Researchgate i Google Scholar.


Zainteresowania naukowe
  • astronomia gwiazdowa,
  • pulsacja gwiazd,
  • asterosejsmologia.

Stopnie i tytuły
  • 2018: Tytuł Integrated M.Sc. w dziedzinie fizyki, National Institute of Technology, Rourkela, Indie.