small pl CAMK logo

Théo Hugues

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: spacjalista-technik

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-4895-8897

Pokój:

Tel. : +48 221201826

E-mail: theo@camk.edu.pl

Théo Hugues jest studentem studiów doktoranckich w Ultranowoczesnym Centrum Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT) w Warszawie i w Laboratorium Astrocząstek i Kosmologii w Paryżu.


Promotorem jego rozprawy doktorskiej jest dr Marcin Kuźniak.


Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół:
  • fizyki astrocząstek,
  • bezpośredniej metody poszukiwań ciemnej materii,
  • detektorów ciekłego argonu,
  • wzmocnionych modeli ciemnej materii.

Stopnie i tytuły:
  • 2019: Tytuł magistra z Fizyki. Université de Tours, Tours (Francja).
  • 2016: Licencjat z Fizyki. Université de Tours, Tours (Francja).