small pl CAMK logo

Bartłomiej Zgirski

Bartłomiej Zgirski's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-1515-6107

Pokój: 103

Tel. : +48 223296103

Personal website: https://users.camk.edu.pl/bzgirski/


E-mail: bzgirski@camk.edu.pl

Bartłomiej Zgirski jest adiunktem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, gdzie jest członkiem międzynarodowego zespołu Araucaria zajmującego się kalibracją kosmicznej skali odległości.


Ukończył studia doktoranckie w CAMK pod opieką prof. dra hab. Grzegorza Pietrzyńskiego, w 2022 r. broniąc rozprawę pt. ‘Selected methods of precision distance determinations to nearby galaxies’ - „Wybrane metody precyzyjnych wyznaczeń odległości do pobliskich galaktyk”.


Dr Zgirski kontynuuje swoje badania skupione na kalibracji kosmicznej skali odległości poprzez pomiary odległości do pobliskich galaktyk oraz w oparciu o paralaksy świec standardowych z Drogi Mlecznej. Pracuje z różnymi wskaźnikami odległości, takimi jak: Cefeidy klasyczne (prawo Leavitt), gwiazdy węglowe (metoda JAGB), gwiazdy typu RR Lutni (zależność okres-jasność-metaliczność, metoda Baade’go-Wesselinka). Pracował również z gwiazdami typu Red Clump w celu wyznaczenia map poczerwienienia dla Obłoków Magellana.


Doświadczenie jako astronoma-obserwatora obejmuje pracę z następującymi instrumentami: IRSF w Południowoafrykańskim Obserwatorium Astronomicznym (SAAO, RPA), IRIS w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA, Chile), HARPSObserwatorium La Silla (Chile), MIKE w Obserwatorium Las Campanas (Chile), UVES w Obserwatorium Cerro Paranal (Chile). Praktyka techniczna obejmuje pozyskiwanie, kalibrowanie, redukowanie oraz analizę podczerwonych i optycznych danych fotometrycznych, a także wyznaczanie prędkości radialnych gwiazd pulsujących na podstawie danych spektroskopowych. Pracował również z danymi pochodzącymi z obserwatoriów kosmicznych Kepler oraz Gaia.


Jako członek zespołu Araucaria, bierze udział w rozwoju Polskiego Obserwatorium Narodowego – Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) umieszczonego na chilijskiej Atakamie.


Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Zainteresowania naukowe
  • kosmiczna drabina odległości,
  • gwiazdy pulsujące,
  • zależności okres-jasność dla gwiazd pulsujących w pobliskich galaktykach,
  • gwiazdy węglowe w pomiarach odległości,
  • metoda Baade’go – Wesselinka dla Cefeid i gwiazd typu RR Lutni.