small pl CAMK logo

Jacek Ksawery Osinski

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-9688-5218

Pokój:

Tel. :

E-mail: josin@camk.edu.pl

Jacek Osiński jest adiunktem w grupie Particle AstrophysicsAstroCeNT,, jednostce Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Doktorat z fizyki uzyskał na University of New Mexico w Albuquerque w 2020 r. Część pracy doktorskiej wykonał podczas stypendium Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych w Los Alamos National Laboratory w Nowym Meksyku. Ponadto wykładał fizykę i astronomię w Central New Mexico Community College jako pracownik wydziału w niepełnym wymiarze godzin.


Zainteresowania badawcze
  • wczesny Wszechświat,
  • produkcja ciemnej materii,
  • niestandardowe historie kosmologiczne.

Więcej informacji o jego karierze oraz aktualnej pracy dostępnych jest na jego profilu na stronie AstroCeNT.