small pl CAMK logo

Masato Kimura

Masato Kimura's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-7015-633X

Pokój:

Tel. :

E-mail: mkimura@camk.edu.pl

Masato Kimura jest fizykiem doświadczalnym w Ultranowoczesnym Centrum Astrofizyki Cząstek - AstroCeNT, w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, gdzie jest zatrudniony jako adiunkt w grupie 4 (Ultrapure SiPMs and Associated Readout Electronics) w AstroCeNT. Dotychczas jego badania koncentrowały się na bezpośredniej detekcji ciemnej materii we Wszechświecie.


Dr Kimura uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Waseda (Tokio, Japonia) w 2021 r. w ramach stypendium naukowego dla młodych naukowców Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki. W tym czasie pracował nad pomiarem scyntylacji ciekłego argonu i reakcji jonizacji na niskoenergetyczne cząstki jonizacji w kierunku bezpośredniej detekcji ciemnej materii. Zaangażował się w pomiary od projektu detektora, konstrukcji i zbierania danych do ich analizy i opublikował dwa artykuły (DOI: Phys.Rev.D100 032002 i DOI: Phys.Rev.D102 092008).


Po uzyskaniu tytułu doktora kontynuował pracę nad detektorem ciekło-argonowym na Uniwersytecie Waseda, ale w celu wykorzystania go w astronomii w zakresie promieniowania gamma (MeV) i pośredniego poszukiwania ciemnej materii za pomocą antymaterii. Brał udział w budowie detektora czystości ciekłego argonu z systemem odczytu ładunku.


Dzięki doświadczeniom zdobytym w detektorze ciekłego argonu, dr Kimura zdecydował się na pracę w eksperymencie DarkSide, jednej z czołowych grup zajmujących się bezpośrednim poszukiwaniem ciemnej materii przy użyciu ciekłego argonu, i dołączył do AstroCeNT w 2021 r. Obecnie jest zaangażowany zarówno w dotychczasowe, jak i przyszłe eksperymenty - DarkSide-50, DarkSide-20k oraz DarkSide-LowMass. Prace te obejmują poszukiwanie ciemnej materii za pomocą istniejących danych, zrozumienie odpowiedzi detektora na ekstremalnie niską energię osadzania, określenie podstaw analizy oraz projektowanie i optymalizację nadchodzących eksperymentów. Angażuje się również w budowę obiektu ciekłego argonu w AstroCeNT.


Listę jego publikacji można znaleźć w serwisie INSPIRE HEP.


Zainteresowania naukowe
  • bezpośrednia detekcja ciemnej materii, zwłaszcza słabo oddziałujących masywnych cząstek (ang. Weakly Interacting Massive Particles, WIMP),
  • detektor ciekło-argonowy do fizyki cząstek elementarnych,
  • kalibracja detektora do eksperymentów fizyki cząstek elementarnych.

Nagrody / Wyróżnienia
  • Stypendium naukowe dla młodych naukowców Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki (2018-2020).