small pl CAMK logo

Lorenzo Gavassino

Lorenzo Gavassino's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 104

Tel. : +48 223296104

E-mail: lorenzo@camk.edu.pl

Lorenzo Gavassino jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorem jego rozprawy doktorskiej jest prof. Brynmor Haskell.


Jego obszar badań koncentruje się na:
  • hydrodynamice relatywistycznej i termodynamice z naciskiem na problemy nadciekłości i dyssypacji w płynach relatywistycznych.

Link do jego publikacji umieszczonym w repozytorium e-Printów arXiv.org można znaleźć poniżej:
arXiv