small pl CAMK logo

Mradumay Sadh

Mradumay Sadh's photo
Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

Personal website: https://intutionkickblog.wordpress.com/


E-mail: msadh@camk.edu.pl

E-mail prywatny: mradumay137@gmail.com

O mnie:

Mradumay Sadh jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorami jego pracy doktorskiej są prof. Grzegorz Pietrzyński i dr Bogumił Pilecki.


Obecnie, Mradumay Sadh w swojej pracy doktorskiej zajmuje się pomiarami odległości w ciasnych podwójnych układach zaćmieniowych.


Projekty, w które był wcześniej zaangażowany, dotyczyły fotometrii i spektroskopii układów podwójnych typu Beta-Lyrae oraz ulepszania modeli klimatycznych dla bliskich egzoplanet.


Jego dodatkowe zainteresowania naukowe to:
  • pomiary odległości pozagalaktycznych.