small pl CAMK logo

Bhupendra Prakash Mishra

Bhupendra Prakash Mishra's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 101

Tel. : +48 223296101

E-mail: mbhupe@camk.edu.pl

zainteresowania naukowe: Symulacje relatywistyczna MHD dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur.