small pl CAMK logo

Zamówienia publiczne

Komunikacja elektroniczna Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie zamówień publicznych odbywa się z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia.

 

Wszystkich Wykonawców zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na Platformie e-Zamówienia. W razie problemów prosimy o zapoznanie się materiałami znajdującymi się w Centrum pomocy.

 

Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia znajduje się tutaj.

 

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

 

Plan postępowań - format PDF, rozmiar 46.1KiB, z warstwą tekstową

 

 


 

 

Wykonanie robót budowlanych na potrzeby instalacji teleskopu TMMT w Obserwatorium Cerro Murphy w Chile

Construction works for the installation of the TMMT telescope at Cerro Murphy Observatory in Chile

 

Prosimy o zapoznanie się z materiałami zapytania ofertowego zamieszczonymi poniżej:

 

Zapytanie ofertowe - format PDF, size 486.8KiB, text layer

 

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - format DOC, size 17.0KiB

 

Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia - format PDF, size 769.0KiB, text layer

 

Załącznik 3 - Projektowane postanowienia umowy - format PDF, size 114.1KiB, text layer

 

Załącznik 4 - Klauzula informacyjna RODO - format PDF, size 200.8KiB, text layer

 

 

 


 

Archiwum

 

Ostatnie 15

Archiwa

Ostatnie

Ostatnie (15)

18.06.2024

Wykonanie robót budowlanych na potrzeby instalacji teleskopu TMMT w Obserwatorium Cerro Murphy w Chile

Construction works for the installation of the TMMT telescope at Cerro Murphy Observatory in Chile

  … więcej »

24.05.2024
17.04.2024
10.04.2024

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

Prosimy o zapoznanie się z materiałami przetargu Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Centrum Astronomicznego im. … więcej »

15.03.2024
25.02.2024

Usługa utrzymania teleskopów Solaris w SAAO w latach 2024 – 2029

Ogłoszenie do postępowania nr  4/DAG/U/24. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - format PDF, size 41.8KiB, text … więcej »

08.02.2024
02.02.2024
23.11.2023

Remont systemu antenowego BRITE

Postępowanie dotyczy Remontu systemu antenowego BRITE dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie. … więcej »

16.11.2023

Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 2 części

Postępowanie dotyczy Dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie z podziałem … więcej »

08.11.2023

Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej

Postępowanie dotyczy Dostawy i dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Astrofizyki CAMK PAN w Toruniu z podziałem … więcej »

18.10.2023

Zapytanie ofertowe na dostawę żwiru do Obserwatorium Cerro Armazones w Chile

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN zaprasza do złożenia ofert na dostawę żwiru i wysypanie żwiru … więcej »

29.09.2023

Zaprojektowanie, dostawa i instalacja systemu inteligentnego budynku dla kopuły i teleskopu w South African Astronomical Observator

Postępowanie dotyczy Zaprojektowania, dostawy i instalacji systemu inteligentnego budynku dla kopuły i teleskopu w South African … więcej »

29.09.2023

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego

Postępowanie dotyczy Dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie z podziałem … więcej »

17.08.2023

Dostawa sprzętu komputerowego

Postępowanie dotyczy Dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie z podziałem … więcej »