small pl CAMK logo

Rodolfo Silva Smiljanic

Rodolfo Smiljanic's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-0942-7855

Pokój: 115

Tel. : +48 223296115

Personal website: http://users.camk.edu.pl/rsmiljanic/


E-mail: rsmiljanic@camk.edu.pl

Rodolfo Smiljanic jest profesorem instytutu w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Jest ekspertem w dziedzinie wyznaczania obfitości chemicznych z wysokorozdzielczych widm gwiazd późnego typu.


Doktorat z astrofizyki uzyskał w 2008 r. na Wydziale Astrofizyki Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii. Po krótkim, dziewięciomiesięcznym stażu podoktorskim w São Paulo, przeniósł się do Garching bei München w Niemczech na stypendium (2009-2012) w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO). Podczas stypendium poświęcił 25% swojego czasu na pracę jako astronom pomocniczy w Dziale Wsparcia Użytkowników ESO. Następnie przeniósł się do CAMK w Polsce, gdzie odbywał kolejny staż podoktorski (2012-2015), oraz zajmował stanowiska adiunkta (2015-2018) i profesora instytutu (od 2018 r.). Habilitację uzyskał w 2018 r. za pracę nad dokładnymi i precyzyjnymi parametrami gwiazdowymi i obfitościami chemicznymi.


Prof. Smiljanic jest członkiem kilku dużych międzynarodowych kolaboracji. Koordynował pracę grupy roboczej ds. analizy widm wysokiej rozdzielczości w ramach Gaia-ESO Large Spectroscopic Survey (2010-2021). Jest jednym ze współinicjatorów konsorcjum budującego CUBES, nowy spektrograf bliskiej podczerwieni, dla 8-metrowego Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) ESO. Od listopada 2022 jest członkiem Gaia Science Team. Jest także członkiem zespołu naukowego HR-MOS, nowego spektrografu wieloobiektowego o wysokiej rozdzielczości dla VLT. Jest również członkiem komitetu sterującego w projekcie Wide-field Spectroscopic Telescope, czyli planie budowy 12-m teleskopu przeznaczonego do spektroskopii wieloobiektowej. Ponadto, prof. Smiljanic jest członkiem zespołu naukowego MSE oraz grup roboczych 4MOST Stellar Clusters Survey, misji PLATO oraz sieci ChETEC-INFRA. Uczestniczył również w grupie roboczej,która napisała Deklarację Etyczną Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego (zatwierdzoną w 2018 r.).


Według bazy danych Scopus (z dn. 26 sierpnia 2022 r.) Prof. Smiljanic jest autorem i współautorem 103 zindeksowanych artykułów, które były cytowane ponad 2 600 razy. Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


W CAMK prof. Smiljanic kieruje zespołem SAGA (Stellar Abundances and Galactic Archaeology). Zespół bada nowe metodologie, w tym uczenie maszynowe i metody wnioskowania bayesowskiego, w celu wyodrębnienia kompletnych, precyzyjnych i dokładnych obfitości chemicznych z dużych próbek widm gwiazdowych. Obecni członkowie zespołu to trzech doktorantów: André Rodrigo da Silva, John E. Martínez Fernández oraz Sergen Özdemir.


Nowości zespołu SAGA można znaleźć w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook, Mastodon, i Instagram.


Zainteresowania naukowe
 • spektroskopia wysokiej rozdzielczości,
 • ewolucja gwiazd,
 • ewolucja chemiczna Drogi Mlecznej,
 • gromady otwarte i kuliste,
 • skład chemiczny gwiazd macierzystych planety,
 • nukleosynteza gwiazdowa.

Granty / Projekty naukowe
Prof. Smiljanic kierował/kieruje następującymi grantami badawczymi:
 • ,,Stara Droga Mleczna: dokładna całościowa analiza gwiazd ubogich w metale’’ (2024-2026). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS+LAP, NCN (2022/47/I/ST9/02358),
 • ,,Grając w ,,CHESS'' z gwiazdami: Odszyfrowywanie historii wzbogacenia Galaktyki w pierwiastki chemiczne za pomocą ich obfitości w gwiazdach’’ (2020-2025). Informacje o finansowaniu: projekt SONATA BIS, NCN (2019/34/E/ST9/00133),
 • ,,Spektroskopia gwiazdowa w bliskim ultrafiolecie: odkrywanie przeszłości i budowanie przyszłości’’ (2019-2023). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2018/31/B/ST9/01469),
 • ,,Dokładny wgląd w różne populacje gwiazdowe halo Galaktyki za pomocą wielkich przeglądów spektroskopowych’’ (2015-2019). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2014/15/B/ST9/03981),
 • ,,Badanie procesów ewolucyjnych gwiazd olbrzymów na podstawie danych spektroskopowych z Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO)’’ (2013-2015). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2012/07/B/ST9/04428).

Nagrody / Wyróżnienia
 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015).