small pl CAMK logo

Paweł Haensel

Paweł Haensel's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 119

Tel. : +48 223296119

E-mail: haensel@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: