small pl CAMK logo

Maciej Konacki

Maciej Konacki's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki I (Toruń)

ORCID: 0000-0003-3400-1610

Pokój:

Tel. : +48 566219319, wew.12

E-mail: maciej@ncac.torun.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: