small pl CAMK logo

Piotr Życki

Piotr Życki's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Funkcje: przewodniczący rady naukowej

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-7596-4221

Pokój: 124

Tel. : +48 223296124

Personal website: http://users.camk.edu.pl/ptz


E-mail: ptz@camk.edu.pl

Piotr Życki jest profesorem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


W 1995 r. obronił doktorat w CAMK, po czym spędził trzy lata (1996-1998) na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Durham (Wielka Brytania), gdzie współpracował z prof. Chris Done. W 2002 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2008 r. tytuł profesora.


W latach 2006-2014 był zastępcą dyrektora CAMK PAN, a w latach 2014-2022 – dyrektorem.


Prof. Życki uczestniczy w projekcie Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics (ATHENA) i wraz z Prof. Agatą Różańską jest członkiem Rady Zarządzającej (Consortium Board) konsorcjum detektora Wide Field Imager (WFI).


Jego ostatnie badania koncentrowały się na problemie rentgenowskich oscylacji kwazi-okresowych często obserwowanych w emisji z rentgenowskich układów podwójnych i aktywnych jąder galaktyk.


Poza astrofizyką jako nauką prof. Życki interesuje się również edukacją astronomiczną. Od 1983 r. wygłasza seminaria dla uczniów i studentów, a także nauczycieli na tematy astronomiczne i jak je przedstawiać uczniom. W latach 1983-1995 był aktywnym członkiem Klubu Astronomicznego Almukantarat, które wyrosło z wcześniejszych inicjatyw mających na celu pomoc utalentowanym uczniom w zdobyciu głębszej wiedzy z astronomii i innych dziedzin nauki, sztuki i techniki.


Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Zainteresowania naukowe
  • procesy akrecji na obiekty zwarte (czarne dziury, gwiazdy neutronowe),
  • promieniowanie rentgenowskie z aktywnych jąder galaktyk i rentgenowskich układów podwójnych - analiza widm i zmienności czasowej.

Granty / Projekty naukowe
Prof. Życki kierował poniższymi projektami:
  • „Porównanie wysokoeneretycznych widm i zmienności aktywnych galaktyk i akreujących układów podwójnych z czarnymi dziurami i ich konsekwencje dla modeli akrecji” (2012-2015). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2011/03/B/ST9/03459),
  • „Akrecja na obiekty zwarte – porównanie białych karłów, gwiazd neutronowych i czarnych dziur” (2007-2010). Informacje o finansowaniu: projekt finansowany przez MNiSzW (N203 011 32/1518).
Ponadto prof. Życki uczestniczył w projekcie:
  • „Probing Strong Gravity by Black Holes Across the Range of Masses (Strong Gravity)” (2013-2017). Informacje o finansowaniu: grant europejski finansowany z programu FP7 UE (FP7-SPACE-2012-312789).

Powiązane linki