small pl CAMK logo

Włodzimierz Kluźniak

Włodzimierz Kluźniak's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 131

Tel. : +48 223296131

E-mail: wlodek@camk.edu.pl


Pracuję nad zagadnieniami astrofizyki wysokich energii, obejmującymi: