Conferences News

IV Spotkanie Młodych, 20-22 lutego


Zapraszamy studentów astronomii, fizyki, informatyki i kierunków pokrewnych na spotkanie, którego celem jest prezentacja Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, możliwości podjęcia praktyk letnich, studiów doktoranckich i dalszej kariery naukowej w dziedzinie astronomii. Pracownicy Centrum przedstawią proponowane tematy badawcze rozpraw doktorskich. Będzie również możliwość zapoznania się ze stroną praktyczną i finansową studiów doktoranckich i pracy w Centrum.

Spotkanie jest organizowane przez doktorantów Centrum, odbędzie się w  dniach 20-22 lutego 2020r., w siedzibie Centrum, w Warszawie, ul. Bartycka 18.

Pełna informacja znajduje się na stronie Spotkania: https://spotkaniemlodych.camk.edu.pl/