small pl CAMK logo

Artur Gawryszczak

Artur Gawryszczak's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Funkcje: kierownik ośrodka obliczeniowego

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-4435-4594

Pokój: H 3

Tel. : +48 223296160

E-mail: gawrysz@camk.edu.pl

Współpracuję przy tworzeniu wolnodostępnego magnetohydrodynamicznego kodu obliczeniowego Piernik.