small pl CAMK logo

Michał Różyczka

Michał Różyczka's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor emerytowany

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-4195-0139

Pokój:

Tel. :

E-mail: mnr@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to:


Przez długi czas prowadziłem komputerowe symulacje gazodynamicznych procesów w różnych obiektach astronomicznych (kolaps protogwiazdowy, wiatry gwiazdowe, eksplozje supernowych, ewolucja pozostałości po wybuchach supernowych, zderzenia obłoków międzygwiazdowych, dynamika dysków w układach kataklizmicznych, dynamika dysków protoplanetarnych, formowanie się planet w dysku protoplanetarnym). Kilka lat temu stwierdziłem, że prawdziwy Wszechświat jest jeszcze bardziej interesujący, niż wirtualny, i od tej pory zajmuję się układami podwójnymi w gromadach kulistych (analiza krzywych blasku i prędkości, wyznaczanie podstawowych parametrów gwiazd).


    Inne:    • popularyzacja nauki: Napisałem paręset artykułów popularnonaukowych; znaczną ich część jako współpracownik Wiedzy i Życia, Świata Nauki oraz Polityki.