small pl CAMK logo

Elżbieta Zocłońska

Elżbieta Zocłońska's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: specjalista ds. telekomunikacji satelitarnej

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 103

Tel. :

E-mail: ela@camk.edu.pl

Fotometria i spektroskopia gwiazd typu ß Cephei,