small pl CAMK logo

Stanisław Tatur

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor emerytowany

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 108

Tel. :

E-mail: st@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: