small pl CAMK logo

Janusz Ziółkowski

Janusz Ziółkowski's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor emerytowany

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 108

Tel. :

E-mail: jz@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: