small pl CAMK logo

Paules Zakhary

Paules Zakhary's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-9752-1790

Pokój:

Tel. :

E-mail: pzakhary@camk.edu.pl

Paules Zakhary jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Naukowo-Technologicznym Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT), jednostce Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie oraz stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Pochodzący z Egiptu Paules był jednym z pięciu wybitnych studentów w inauguracyjnej klasie Misr El Kheir STEM Scholars na Amerykańskim Uniwersytecie w Kairze (AUC), gdzie uzyskał tytuł licencjata fizyki z wyróżnieniem magna cum laude.


Podczas studiów licencjackich dołączył do grupy prof. Swillama i pracował nad falowodami planarnymi, które podtrzymują solitony w ośrodkach nieliniowych. Latem 2017 r. Paules pracował jako wizytujący pracownik naukowy na Uniwersytecie Harvarda pod opieką prof. Gabrielse'a nad eksperymentem Electron Dipole Moment (EDM).


Po ukończeniu studiów Paules kontynuował studia magisterskie z fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Współpracował z prof. Vitaly Kudryavtsevem i środowiskiem LZ Collaboration nad badaniem przesiewowym materiałów w celu określenia dopuszczalnych wskaźników ze źródeł tła, które nie zagroziłyby wykryciu sygnałów WIMP (ang. Weakly Interacting Massive Particle, słabo oddziałujące masywne cząstki). Analizowane WIMP-y mogą być w stanie wyjaśnić ciemną materię, która istnieje w teorii, ale jak dotąd żadne eksperymenty nie dostarczyły rozstrzygających dowodów na jej istnienie. Dokładniej mówiąc, Paules prowadził symulacje w celu oceny udziału wszystkich źródeł tła, w tym wewnętrznej radioaktywności w ciekłym ksenonie, a także emisji z układu eksperymentalnego.


Skupił się na neutronach wytwarzanych w reakcjach (α, n) w wewnętrznych podzespołach detektora, których materiały zawierają produkty emitujące promieniowanie alfa z łańcuchów rozpadu uranu i toru. We wrześniu 2019 r. Paules otrzymał tytuł magistra badacza (RES, ang. Master of Research) w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, z wyróżnieniem.


Od 2020 r. pracuje nad detekcją ciemnej materii o niskiej masie w projekcie DarkSide pod opieką prof. Masayuki Wady i prof. Leszka Roszkowskiego, w Warszawie.


Zainteresowania badawcze
  • fizyka astrocząstek,
  • WIMP-y,
  • małomasywna ciemna materia,
  • symulacje Monte Carlo,
  • przetwarzanie sygnałów,
  • wyzwalanie i pozyskiwanie danych,
  • kriogenika.

Stopnie i tytuły
  • 2019: Tytuł magistra badacza z fizyki cząstek elementarnych, z wyróżnieniem, Uniwersytet w Sheffield, Wielka Brytania,
  • 2017: Licencjat z fizyki z magna cum laude, Amerykański Uniwersytet w Kairze, Egipt.