small pl CAMK logo

Tilaksingh Pawar

Tilaksingh Pawar's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki I (Toruń)

ORCID: 0000-0002-0004-0569

Pokój:

Tel. :

E-mail: pawar@ncac.torun.pl

Tilaksingh Pawar jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Toruniu i stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Jego praca magisterska dotyczyła gorących podkarłów w zaćmieniowych układach podwójnych. Praca ta została przygotowana pod kierunkiem dr Veroniki Schaffenroth (Uni-Potsdam, Niemcy) w ramach projektu EREBOS.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest prof. Krzysztof Hełmniak.


Obecnie jego badania koncentrują się na gwiazdach zaćmieniowych i są robione w ramach projektu w CAMK pt. „Comprehensive Research with Echelles on the Most Interesting Eclipsing binaries (CREME)”.


Zainteresowania naukowe:
  • analiza fotometryczna i spektroskopowa zaćmieniowych układów podwójnych z gwiazdami pulsującymi,
  • oszacowanie podstawowych parametrów fizycznych w zaćmieniowych układach podwójnych z gwiazdami pulsującymi z dużą dokładnością w celu weryfikacji i poprawy teorii struktury i ewolucji gwiazd.

Stopnie i tytuły naukowe:
  • 2020: Tytuł magistra z astrofizyki, Uniwersytet Poczdamski (Niemcy),
  • 2017: Licencjat z fizyki, Fergusson College, Pune (Indie).