small pl CAMK logo

Felipe Espinoza Arancibia

Felipe Espinoza Arancibia's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-0264-1234

Pokój: 39

Tel. : +48 223296141

Personal website: https://users.camk.edu.pl/fespinoza/


E-mail: fespinoza@camk.edu.pl

Felipe Espinoza Arancibia jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Opiekunem jego pracy doktorskiej, dotyczącej badań klasycznych cefeid w układach podwójnych, jest dr Bogumił Pilecki.


Felipe bierze udział w finansowanym przez NCN grancie badawczym SONATA BIS pt. „Zrozumieć Cefeidy: fizyczne i empiryczne podstawy naszych głównych narzędzi do pomiaru odległości we Wszechświecie” (2020/38/E/ST9/00486) kierowanym przez dra Pileckiego.


Zainteresowania naukowe
  • cefeidy,
  • ewolucja gwiazd i kod ewolucyjny MESA.

Stopnie i tytuły
  • 2021: Tytuł magistra na Pontificia Universidad Católica de Chile.