small pl CAMK logo

Beata Mazur

Beata Mazur's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Funkcje: asystent biblioteczny

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-3115-1472

Pokój: bibl.

Tel. : +48 223296146

E-mail: batka@camk.edu.pl

Moje zainteresowania naukowe to gwiazdy zmienne w starych gromadach otwartych i gromadach kulistych.