small pl CAMK logo

Piotr Kalaczyński

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Funkcje: specjalista-technik

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

E-mail: pkalaczynski@camk.edu.pl