small pl CAMK logo

Grzegorz Woźniak

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: licencjat/inż.

Funkcje: specjalista

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 105

Tel. : +48 223296105

E-mail: gwozniak@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to:


  • projekt BRITE;