small pl CAMK logo

Amedeo Romagnolo

Amedeo Romagnolo's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-9583-4339

Pokój:

Tel. :

E-mail: aromagnolo@camk.edu.pl

Amedeo Romagnolo jest doktorantem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Jego opiekunami są prof. Krzysztof Belczyński (CAMK) i dr Jakub Klencki (ESO).


Jego główny temat badawczy dotyczy teoretycznych i obliczeniowych aspektów ewolucji masywnych gwiazd i układów podwójnych w celu badania populacji źródeł fal grawitacyjnych, takich jak podwójne czarne dziury i gwiazdy neutronowe.


Amadeo jest członkiem Francuskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. Jest członkiem misji kosmicznej LIFE, gdzie pracuje nad teoretycznymi i obliczeniowymi badaniami życia na egzoplanetach i jest głęboko zaangażowany w komunikację naukową. Jest także konsultantem ds. science fiction i współautorem książki sci-fi 'Life Beyond Us' (współpraca z Europejskim Instytutem Astrobiologii).


Zainteresowania badawcze
 • ewolucja izolowanych układów podwójnych,
 • struktura i ewolucja masywnych gwiazd,
 • czarne dziury,
 • gwiazdy neutronowe,
 • źródła fal grawitacyjnych.

Stopnie i tytuły
 • 2019: Tytuł magistra nauk kosmicznych, Uniwersytet w Liege (Belgia),
 • 2017: Tytuł licencjata z fizyki, Uniwersytet w Turynie (Włochy).

Ciekawostki
 1. Dumny członek społeczności poliamorycznej.
 2. Podczas licencjatu brał udział w badaniach nad monitorowaniem warstwy ozonowej.
 3. Pracował w Królewskim Obserwatorium Belgii przy misji kosmicznej JUICE oraz przy analizie klimatu Wenus i Marsa.
 4. Pracował jako asystent naukowy pod kierunkiem laureata Nagrody Nobla 2020 Reinharda Genzela w Instytucie Fizyki Pozaziemskiej im. Maxa Plancka. Jego badania dotyczyły interferometrycznych obserwacji Sagittarius A*, supermasywnej czarnej dziury w centrum naszej galaktyki.
 5. Jego aktywność obejmuje od nurkowania po wspinaczkę, od gotowania po śpiew liryczny.