small pl CAMK logo

Krystian Iłkiewicz

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 103

Tel. : +48 223296103

E-mail: ilkiewicz@camk.edu.pl