small pl CAMK logo

Mikołaj Kałuszyński

Mikołaj Kałuszyński's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-0109-5833

Pokój: 14B

Tel. : +48 223296168

Personal website: https://github.com/majkelx


E-mail: mkalusz@camk.edu.pl

Mikołaj Kałuszyński jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorami jego pracy doktorskiej są prof. Dariusz Graczyk oraz prof. Grzegorz Pieczyński.


Tematem jego pracy doktorskiej są półrozdzielone podwójne układy zaćmieniowe i badanie ich przydatności do wyznaczania odległości, co może umożliwić alternatywny pomiar odległości do wielu pobliskich galaktyk. Półrozdzielone podwójne układy zaćmieniowe mają również ograniczony rozmiar jednego ze składników, który wypełnia powierzchnię Roche'a, ale z drugiej strony transfer masy między składnikami może wprowadzać kilka problemów i artefaktów obserwacyjnych.


Obecnie jest zaangażowany w kilka projektów które wyszczególniono poniżej.

  • Projekt Araucaria: obserwacje astronomiczne i badania nad zaćmieniowymi układami podwójnymi.
  • obserwatorium OCA: Rozwój Systemów Obserwacyjnych.
  • OPTICON Time Domain Astronomy: Oprogramowanie „Black Hole TOM” i „CPCS 2” do przeglądania i udostępniania fotometrycznych i sepktroskopych danych obserwacyjnych (czas-cel) oraz do żądania i zarządzania kolejnymi obserwacjami uzyskanymi za pomocą sieci teleskopów.
  • CHARA/SPICA Science Group: oprogramowanie do wyboru celu obserwacji.

Zainteresowania naukowe
  • zaćmieniowe układy podwójne Drogi Mlecznej i Obłoków Magellana.

Stopnie i tytuły naukowe
  • 2018: Tytuł magistra z astronomii, Uniwersytet Wrocławski (Polska),
  • 2014: Licencjat z fizyki eksperymentalenj, Uniwersytet Wrocławski (Polska).