small pl CAMK logo

logotypy

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DIR/WK/2018/09 z dn. 21.12.2018 r., DIR/WK/2018/2020/09-1 z dn. 25.08.2020 r., DIR/WK/2018/2020/09-2 z dn. 17.12.2020 r.; DIR/WK/2018/2020/09-3 z dn. 29.10.2021 r.

 

Nazwa zadania: Polsko-Niemieckie Obserwatorium Astrofizyczne - wsparcie misji kosmicznych oraz instrumentalnych ESO

 

Wartość finansowania zadania: 13 272 285,43 zł

Dofinansowane: 100%

Środki z budżetu państwa

 

Opis:

Kluczowym zadaniem naukowym projektu, jest wykonanie dla ok. 500 jasnych obiektów pomiarów ich jasności w kilku różnych filtrach, w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni, oraz spektroskopię wysokiej rozdzielczości. Pomiary fotometryczne nie mogą być obarczone niepewnością większą niż 0.008 mag, natomiast pomiary prędkości radialnych muszą mieć dokładność przynajmniej 30 m/s dla układów zaćmieniowych oraz 200 m/s dla gwiazd pulsujących. Dane te posłużą do kalibracji kilku kluczowych metod pomiaru odległości, a co za tym idzie posłużą do znacznie lepszej kalibracji kosmicznej skali odległości i wyznaczenia stałej Hubble’a.

 

Zadanie (projekt) obejmuje:

  1. Budowę dwóch robotycznych teleskopów optycznych (o lustrach średnicy 1,5m oraz 80 cm), wyposażonych w nowoczesne kamery CCD, ich montaż wraz z kopułami, filtrami, elektroniką i oprogramowaniem oraz ich uruchomienie w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile

  2. Adaptację terenu obserwatorium pod planowaną budowę teleskopów

  3. Prowadzenie obserwacji i analizy uzyskanych danych astronomicznych w zakresie pomiaru precyzyjnych odległości do wielu różnych obiektów kosmicznych. 

 

Prace przewidziane w projekcie realizowane będą w unikatowym obserwatorium astronomicznym, zlokalizowanym u podnóża Cerro Armazones w północnym Chile, zwanym Observatory Cerro Armazones (OCA). Ze względu na stabilne warunki pogodowe: ponad 340 pogodnych nocy w roku i rekordowo niską wilgotność powietrza wzgórze Cerro Armazones zostało wybrane przez ESO na miejsce budowy największego teleskopu świata Extremely Large Telescope (ELT), zatem teleskopy budowane i instalowane w ramach opisywanego projektu znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie ELT.

https://araucaria.camk.edu.pl/