small pl CAMK logo

Andrzej A. Zdziarski

Andrzej A. Zdziarski's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-0333-2452

Pokój: 110

Tel. : +48 223296110

Personal website: http://users.camk.edu.pl/aaz/inflow_outflow.html


E-mail: aaz@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: