small pl CAMK logo

Studia doktoranckie/Szkoła doktorska

Studia doktoranckie oraz Szkoła Doktorska w CAMK

Od 1978 roku, w Centrum Astronomicznym nadano ponad 100 stopni doktora. Od 1998 roku CAMK prowadzi studium doktoranckie, prowadzące do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie astronomii. Obecnie kształcimy niemal 40 studentów, z czego połowę stanowią cudzoziemcy. Od 1 października 2019 roku studia doktoranckie będą stopniowo zastępowane kształceniem w Szkole Doktorskiej GeoPlanet. Szkoła została utworzona przez siedem instytutów Polskiej Akademii Nauk, z Centrum Astronomicznym jako instytucją wiodącą. Szkoła będzie prowadziła kształcenie w dyscyplinach astronomii, fizyki oraz nauk o Ziemi i środowisku.

 

Koordynator oraz kierownik Szkoły Doktorskiej GeoPlanet:

dr hab. Radosław Smolec
e-mail: smolec@camk.edu.pl
tel. (22)8410041 w. 118 lub (22)3296118

 

Sekretariat:

mgr. Katarzyna Morawska
e-mail: kasia@camk.edu.pl
 

 

Więcej informacji o badaniach prowadzonych w naszym Instytucie oraz o szkole doktorskiej:

CAMK promotional movie - researchCAMK promotional movie - career

 

Album, Across the Universe, przedstawia szczegółowo nasz Instytut, jego historię, narzędzia i obserwatoria do których mamy dostęp, grupy badawcze i nasze międzynarodowe współprace.

 

 

Informacje dla kandydatów

 

W ramach prowadzonej przez Centrum Szkoły Doktorskiej GeoPlanet oferujemy studia doktoranckie w zakresie astronomii i astrofizyki. Nabór do szkoły doktorskiej odbywa się zwykle na początku roku kalendarzowego. W ciągu roku prowadzonych jest kilka rekrutacji uzupełniających. Więcej szczegółow znajduje się na stronie rekrutacji.

 

Regulaminy Szkoły Doktorskiej

 

 

Regulaminy ważne do 30 września 2023:

 

 

Regulaminy ważne do 30 września 2022:

 

 

 

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Poniższe zasady dotyczą studentów szkoły doktorskiej oraz studentów studium doktoranckiego CAMK (przyjętych przed rokiem 2019/2020), którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego i o nadanie stopnia ubiegać się będą według nowych zasad.

 

 

Edukacja w szkole doktorskiej prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Nie jest potrzebna weryfikacja.

 

Studenci studium doktoranckiego CAMK (przyjęci przed rokiem 2019/20200) również osiągają efekty kształcenia na poziomie 8 PRK. Weryfikacja jest jednak niezbędna w przypadku studentów, kórzy będą ubiegać się o nadanie stopnia doktora według nowych zasad (nie otworzyli przewodu doktorskiego). Podobnie weryfikacja jest niezbędna w przypadku osób przygotowujących rozprawę w trybie eksternistycznym.

 

 

 

Regulamin studium doktoranckiego (dla studentów przyjętych przed rokiem akademickim 2019/2020)

 

 

Granty dla doktorantów

 

 

 

 

Doktoranci - szkoła doktorska

Rok 1

Monica Sanjinez Ortiz (op. J. Zdunik/M. Bejger)

Rok 2

Parikshit Partha Biswas (op. A. Różańska)

Biswaraj Palit (op. A. Różańska)

Ganesh Nitin Pawar (op. k. Hełminiak)

Clea Sunny (op. M. Kuźniak/M. Wada)

Sudhagar Suyamprakasam (op. M. Bejger)

Rok 3

Felipe Espinoza Arancibia (op. G. Handler/B. Pilecki)

Christian Eze (op. G. Handler)

Alexander Lucas Hellström (op. M. Giersz)

Angelos Karakonstantakis (op. W. Kluźniak)

John Eduard Martínez Fernández (op. R. Silva Smiljanic)

Sergen Özdemir (op. R. Silva Smiljanic)

Mateusz Pietrzak (op. T. Bulik/M. Suchenek)

Thomas Steinmetz (op. T. Kamiński)

Rok 4

Iftikhar Ahmad (op. L. Roszkowski/M. Wada)

Wathela Alhassan (op. T. Bulik/M. Suchenek)

Sarthak Choudhary (op. M. Kuźniak)

Fatemeh Kayanikhoo (op. W. Kluźniak/M. Čemeljić)

Muhammad Zain Mobeen (op. T. Kamiński)

Tilaksingh Pawar (op. K. Hełminiak)

Amedeo Romagnolo (op. K. Belczyński/Jakub Klencki)

Paules Zakhary (op. L. Roszkowski/M. Wada)

Oliwia Ziółkowska (op. R. Smolec)

Rok 5

André da Silva (op. R. Silva Smiljanic)

Ayush Moharana (op. K. Hełminiak)

Rajeev Rathour (op. R. Smolec)

Doktoranci - studia doktoranckie

Rok 5

Ruchi Mishra (op. W. Kluźniak)