small pl CAMK logo

Ewa L. Łokas

Ewa L. Łokas's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-7138-8899

Pokój: 127

Tel. : +48 223296127

E-mail: lokas@camk.edu.pl

Ewa Łokas jest profesorem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


W 1997 r. uzyskała w CAMK stopień doktora nauk fizycznych w dziedzinie astronomii, przedstawiając rozprawę poświęconą statystyce i dynamice wielkoskalowych pól kosmicznych w reżimie słabo nieliniowym. Przed i po doktoracie aktywnie współpracowała z badaczami z Instytutu Astrofizyki w Paryżu w ramach kilku programów, między innymi uzyskując stypendium podoktorskie NATO. Nawiązała również długofalową współpracę z instytutami astrofizyki w Poczdamie i Granadzie. W 2004 r. uzyskała habilitację na podstawie wyników badań rozkładu ciemnej materii w obiektach związanych grawitacyjnie. W 2012 r. otrzymała tytuł profesora nauk fizycznych.


Od wielu lat Prof. Łokas pełni rolę recenzenta prac naukowych (MNRAS, ApJ, A&A, AJ), a także bierze udział w ocenie wniosków grantowych dla polskich, jak i zagranicznych jednostek finansujących (m.in. szwajcarskich, francuskich, a także dla Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych). Recenzuje również prace doktorskie i dorobek naukowy na stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora oraz bierze udział w naukowych komitetach organizacyjnych międzynarodowych konferencji. W latach 2015-2018 była członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN).


Według bazy danych Scopus (z dn. 19 sierpnia 2022 r.) jest autorką i współautorką 99 zindeksowanych artykułów, które były cytowane ponad 3 000 razy. Link do jej publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Do chwili obecnej prof. Łokas sprawowała opiekę naukową nad pięcioma doktorantami: Radosławem Wojtakiem, Jarosławem Klimentowskim, Klaudią Kowalczyk, Grzegorzem Gajdą i Marcinem Semczukiem, oraz pięcioma stażystami po doktoracie: Andrésem del Pino Moliną, Sylvainem Fouquetem, Ivaną Ebrovą, Nicolasem Peschkenem i Jean-Baptiste’em Salomonem.


Zainteresowania naukowe
 • kosmologia, wielkoskalowa struktura Wszechświata, gromady galaktyk, ciemna materia,
 • Grupa Lokalna, galaktyki karłowate,
 • dynamika galaktyk i ich oddziaływań,
 • powstawanie poprzeczek galaktycznych.

Granty / Projekty naukowe
Prof. Łokas była kierownikiem następujących projektów:
 • „Dynamika i morfologia oddziałujących galaktyk” (2014-2019). Informacje o finansowaniu: projekt MAESTRO, NCN (2013/10/A/ST9/00023),
 • „Ewolucja i własności galaktyk karłowatych w Grupie Lokalnej” (2011-2014). Informacja o finansowaniu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N203 580940),
 • „Dynamika obiektów zdominowanych przez ciemną materię” (2007-2010). Informacja o finansowaniu: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N203 0253 33),
 • „Ciemna materia w obiektach związanych grawitacyjnie” (2004-2006). Informacja o finansowaniu: KBN (1 P03D 027 26),
 • „Powstawanie i własności galaktyk i gromad w hierarchicznych modelach nieliniowej ewolucji rozkładu materii we Wszechświecie” (2000-2003). Informacja o finansowaniu: KBN (2 P03D 023 19),
 • „Profile gęstości halo ciemnej materii” (1998-1999). Informacja o finansowaniu: KBN (2 P03D 008 15),
 • „Powstawanie i własności halo galaktycznych w słabo nieliniowym rachunku zaburzeń” (1997-1998). Informacja o finansowaniu: KBN (2 P03D 013 13).

Aktywność popularyzatorska
 • Autorstwo artykułów popularno-naukowych i tłumaczenia na język polski książek z dziedziny fizyki, astronomii i kosmologii (np. „Stulecie kosmologii” P. J. E. Peeblesa, „Nasz Wszechświat” J. Dunkley, „Naukomiks: Układ Słoneczny: Nasze miejsce w kosmosie” R. Mosco i J. Chada).