small pl CAMK logo

Rafał Moderski

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Funkcje: zastępca dyrektora

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-8663-3882

Pokój: 113

Tel. : +48 223296113

E-mail: moderski@camk.edu.pl

O mnie:


Moje główne zainteresowania naukowe to: