Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Postępowanie habilitacyjne dr Michała Bejgera


 1. Wniosek kandydata

 2. Autoreferat kandydata

 3. Komisja habilitacyjna przewodu dr Michała Bejgera:

  1. przewodniczący komisji - prof. Michał Hanasz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

  2. sekretarz komisji - dr hab. Arkadiusz Olech - Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie,

  3. recenzent - dr hab. Jarosław Kijak - Uniwersytet Zielonogórski

  4. recenzent - prof. Ludwik Turko - Uniwersytet Wrocławski

  5. recenzent - prof. Giorgi Melikidze - Uniwersytet Zielonogórski

  6. członek komisji - dr hab. Janusz Ziółkowski -  Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie,

  7. członek komisji - dr hab. Jan Piotr Lasota - Instytut Astrofizyki w Paryżu


 4. Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Michała Bejgera

  1. 27 marca 2013 r. - wszczęcie postępowania, 

  2. 24 kwietnia 2013 r. - wyrażenie zgody Rady Naukowej CAMK na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej,

  3. 9 maja 2013 r. - powołanie 7-osobowej komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, 

  4. 24 maja 2013 r. - Rada Naukowa CAMK otrzymuje od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów pismo w sprawie powołania komisji habilitacyjnej, 

  5. 4 czerwca 2013 r. - poinformowanie przez Radę Naukową CAMKczłonków komisji o ich wyborze i przesłanie materiałów.

  6. 26 sierpnia 2013 r. - wplyniecie wszystkich recenzji

  7. 19 wrzesnia 2013 r. - posiedzenie komisji


 5. Protokół z posiedzenia komisji ds. habilitacji dr Michała Bejgera w dniu 19 września 2013 r.

 6. Uchwała Rady Naukowej CAMK nr 26/2013

Archives


Categories