Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 12 czerwca 2015, godzina 12:30. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:


Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ

 

UWAGA: uległy zmianie warunki przetargu. Informacje można znależć pod adresem: https://www.camk.edu.pl/archiwum/2015/06/11/ogloszenie-o-zmianie-warunkow-przetargu-na-dostawe-sprzetu-komputerowego/

Archives


Categories