Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

DAS-251-3/16

Warszawa, 20 maja 2016 r.


ZAWIADOMIENIECentrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa (90%) oraz średni okres gwarancyjny (10%) zgodnie z SIWZ:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego – macierz dyskowa i akcesoria komputerowe - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa (90.00%+10.00%)
3) ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (82.14%+5.53%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Odrzucono ofertę firmy RESTOR Sp. J., ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy SYRIANA, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego – akcesoria komputerowe - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy SAGITO Sebastian Kaczanowski, Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego – Akcesoria komputerowe – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa (63.56%+10.00%)
2) RESTOR Sp. J., ul. Dworkowa 2/107a, 00-784 Warszawa (67.26%+10.00%)
3) PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (66.74%+10.00%)
4) Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa (90.00%+6.00%)
5) ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (78.87%+6.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy SYRIANA, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy SAGITO Sebastian Kaczanowski, Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.


Zadanie 4: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer stacjonarny z akcesoriami – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (75.92%+10.00%)
2) Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa (90.00%+4.09%)
3) ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (77.32%+4.10%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy SAGITO Sebastian Kaczanowski, Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 5: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer przenośny – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa (90.00%+10.00%)
2) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (84.81%+2.00%)
3) SAGITO Sebastian Kaczanowski, Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa (85.87%+2.00%)
4) SYRIANA, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk (78.11%+2.00%)
5) ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (89.58%+2.00%)
6) ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (85.05%+8.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 6: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery przenośne – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa (90.00%+10.00%)
2) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (80.29%+4.07%)
3) SAGITO Sebastian Kaczanowski, Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa (79.41%+3.93%)
4) SYRIANA, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk (74.66%+3.93%)
5) ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (86.96%+3.99%)
6) ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa (83.88%+6.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 7: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer przenośny – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa (79.56%+10.00%)
2) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (81.13%+6.00%)
3) SYRIANA, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk (74.55%+6.00%)
4) ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa (90.00%+6.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 8: Dostawa sprzętu komputerowego – komputer przenośny z akcesoriami – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Odrzucono ofertę firmy ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. 

Zadanie 9: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery przenośne z akcesoriami – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa (89.61%+10.00%)
2) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+4.33%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 10: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery z akcesoriami
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy Anncomp I Sp. z o.o., ul. Słomiana 13, 01-353 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 10.

Zadanie 11: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery przenośne z akcesoriami – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo.
W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):
1) PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo (90.00%+10.00%)
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy SYRIANA, ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Zadanie 12: Dostawa sprzętu komputerowego – komputery z akcesoriami
W tej części postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Odrzucono ofertę firmy ZyCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9, 02-785 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy PHU Bestpol, Wolska 33A, Stanisławów Drugi, 05-119 Legionowo na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy ECONNECT Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.
Odrzucono ofertę firmy ZPiZI UNIPOL, ul. Chłodna 39 lok. 2, 00-867 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Zadania 12.

 

Na podstawie art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewidujemy zawarcie umów w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w dniu 31 maja 2016 r.Archives


Categories