Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Zestaw filtrów barwnych do budowy modułu komunikacji kwantowej/A set of spectral filters for the quantum communicaiton module

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4d pkt 1 pkt 1 PZP.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert 

(eng.)

Projekt umowy

(eng.)

Formularz cenowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

(eng.)

Wzór oferty

(eng.)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Archives


Categories