Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Magdaleny Sieniawskiej

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2020r. (piątek) o godz. 11.15, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr.  Magdaleny Sieniawskiej


Tytuł rozprawy: Rotating neutron stars: dense -matter interiors and gravitational-wave searches using time-domain F-statiscic methods 

 

Promotor: dr hab. Michał Bejger 

Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk

Recenzenci:  
  prof. dr hab. Marek Demiański

Uniwersytet Warszawski

  dr hab. Sebastian Kubis

Politechnika Krakowska

 

Publiczna obrona rozprawy, z możliwością zadawania pytań na czacie, będzie transmitowana w piątek 24 kwietnia od 11.30 poprzez streaming https://youtu.be/QnH-2lA189o

 

Treść rozprawy doktorskiej oraz recenzje są dostępne poniżej. 

 

Materiały dotyczące rozprawy doktorskiej:

Rozprawa doktorska (PhD Thesis in English) 

Recenzja 1

Recenzja 2

 

Oświadczenia współautorów:

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

Oświadczenie 5

Oświadczenie 6

 

 

Archives


Categories