Entry content

Creation date: ,   Archive date:

„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę satelity i stacji nadawczej w ramach projektu Polski system satelitarny UV- UVSat.

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza dialog techniczny DAG-251-6/20. Zgłoszenia należy składać do 11 maja 2020 r. Szczegóły zawierarte są w dokumentach poniżej:

 

Ogłoszenie

Wymagania

Wzór zgłoszenia

RODO

Regulamin dialogu technicznego

Archives


Categories