Entry content

Creation date: ,   Archive date:

„Dostawa teleskopów wraz z ich montażem oraz rozbudowa infrastruktury techniczno-informatycznej w Obserwatorium Cerro Armazones”

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DAS-251-4/20 na dostawę teleskopów. Oferty należy składać poprzez miniportal UZP w formie elektronicznej po zaszyfrowaniu w terminie do 11 marca 2020 r., godzina 09:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ - Wzór oferty

Załącznik 2 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 4 - OPZ

Załączniki nr 3, 5, 6, 7 do SIWZ -Inne załączniki

Załącznik 8 do SIWZ - Wzór umowy

Klucz publiczny

Identyfikator postepowania  a999d8dc-ba3a-4df7-b5a8-cd1f2d3a5883

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty

Archives


Categories