Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, przy ul. Bartyckiej 18, w 00-716 Warszawie

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.
Zaprasza do składania ofert na: Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, przy ul. Bartyckiej 18, w 00-716 Warszawie

Nr postępowania DAG-212-03/20

Termin składania ofert 29.05.2020 r. 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zapytanie ofertowe

OPZ

Formularz oferty DOC  

Wzór umowy

RODO

Archives


Categories