Entry content

Creation date: ,   Archive date:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Samaresha Mondala

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

 

zawiadamia, że w dniu 26 listopada (piątek) 2021 r. o godz. 11.15 w Sali Wykładowej Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej*

 

mgr. Samaresha Mondala

 
Tytuł rozprawy: Probing the nature of super-Eddington accretion in ultraluminous X-ray sources. 

 

Promotor: prof. dr hab. Agata Różańska Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
Polskiej Akademii Nauk
Recenzenci:  
  dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
  dr Ciro Pinto National Institute of Astrophysics, Palermo
  dr Jiří Svoboda  Astronomický ústav AV ČR 

 

Udział w publicznej  obronie mgr. Samaresha Mondala możliwy jest również w formie zdalnej poprzez transmisję na YouTube.

 

Tekst rozprawy doktorskiej, jej streszczenie oraz recenzje są dostępne poniżej.

 

Rozprawa doktorska (en) - format PDF z warstwą tekstową.


Streszczenie (pl) - format PDF z warstwą tekstową


Abstract (en) - format PDF z warstwą tekstową 


Recenzja 1 (en) -  format PDF z warstwą tekstową


Recenzja 2 (en) -  format PDF z warstwą tekstową


Recenzja 3 (en) - format PDF z warstwą tekstową

 

 

*liczba osób biorących udział w stacjonarnej obronie podlega restrykcjom zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Archives


Categories