small pl CAMK logo

logotypy

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DIR/WK/2017/12 z dn. 14.12.2017 r., DIR/WK/2017/2019/12-1 z dn. 20.12.2019 r. oraz DIR/WK/2017/2020/12-2 z 10.07.2020 r.

 

Nazwa projektu: Demonstrator technologii dla mini-sieci małych teleskopów Czerenkowa dla projektu CTA

Projekt realizowany przez „Polskie Konsorcjum Projektu Cherenkov Telescope Array”, lider: Instytut Fizyki Jądrowej PAN

 

Kwota projektu: 7 880 044,35 zł ogółem, w tym dla CAMK: 522 783,17 zł

Dofinansowanie: 100%

Środki z budżetu państwa

 

Opis:

Celem realizacji obecnego projektu jest sprawdzenie parametrów oraz prowadzenie badań przy użyciu wspólnie opracowanej i zbudowanej we współpracy Polski, Szwajcarii i Czech mini-sieci dwóch teleskopów Czerenkowa SST-1M do badania wysokoenergetycznego promieniowania gamma z kosmosu. Prowadzona w ramach zadania walidacja i kalibracja aparatury umożliwi realizację całej serii wartościowych, a być może nawet unikalnych badań naukowych. Do prac kalibracyjnych systemu wykorzystane zostaną systematyczne obserwacje Mgławicy Krab, która jest silnym i dobrze zbadanym źródłem emisji gamma w zakresie energii do ok. 100 TeV i jest uznawana za główny kalibrator dla astronomii gamma. Głównym programem obserwacyjnym będzie monitorowanie zmienności kilku znanych jasnych blazarów (aktywnych jąder galaktyk z relatywistycznymi strugami skierowanymi do obserwatora) dla określenia zakresu ich zmienności czasowej ("duty cycle") i widm mocy w zakresie promieniowania gamma wysokich energii. W ramach projektu, planujemy również podjęcie próby zrealizowania pomiaru gwiazdowej interferencji intensywnościowej SII z wykorzystaniem dwóch teleskopów Czerenkowa. Implementacja tej, zaproponowanej już kilkadziesiąt lat temu, techniki pomiarów stanowiłaby nową jakość w astronomii przy realizacji pomiarów przez sieci małych teleskopów Czerenkowa. W przypadku powodzenia planowanych prób byłby to fundamentalny dla astronomii instrumentalnej wynik uzyskany za pomocą naszej sieci SST-1M.

 

http://obserwatorium-cta.pl/